Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Repartycja wynagrodzeń z tytułu opłat reprograficznych

 

Na mocy art. 20 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000, Nr 80, poz. 904 ze zm.), na producentach i importerach magnetofonów, magnetowidów i innych podobnych urządzeń, kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych umożliwiających pozyskiwanie kopii całości lub części egzemplarza opublikowanego utworu, oraz czystych nośników służących do utrwalania, w zakresie własnego użytku osobistego, ciąży obowiązek uiszczania, za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, opłat w wysokości do 3% wpływów z tego tytułu na rzecz twórców oraz wydawców.

Opłaty od urządzeń i czystych nośników służących reprografii inkasowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie opłat uiszczanych przez posiadaczy urządzeń reprograficznych (Dz. U. 2003, Nr 132 poz. 1232) i zajmują się tym dwie organizacje:

  • Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL na rzecz autorów, które jednocześnie dzieli zebrane opłaty na autorów wydawnictw książkowych i prasowych, http://www.kopipol.pl/;
  • Stowarzyszenie Autorów i Wydawców "Polska Książka" na rzecz wydawców książki i prasy, dokonuje jednocześnie repartycji wynagrodzeń na rzecz poszczególnych wydawców książek, http://www.polskaksiazka.pl/.

SDW REPROPOL zajmuje się repartycją uzyskanych środków wyłącznie w odniesieniu do wydawców prasy, w tym wydawców czasopism naukowych. Wynagrodzenia te, na podstawie podpisanej umowy, Stowarzyszenie otrzymuje z SAiW "Polska Książka".

W ramach działalności Stowarzyszenia podział pomiędzy poszczególne grupy tematyczne prasy odbywa się na podstawie badań przeprowadzonych na ogólnopolskiej próbie respondentów przez MillwardBrown (SMG/KRC) w ramach standardu Polskich Badań Czytelnictwa (PBC) realizowanych na potrzeby książki i prasy. Badania te przeprowadzane są corocznie począwszy od 2005 r.

Repartycja wynagrodzeń dla wydawców odbywa się, zgodnie z regulaminem repartycji, dla trzech podstawowych grup tytułów prasowych: naukowe, pozanaukowe objęte pressclippingiem oraz pozanaukowe nieobjęte pressclippingiem. Każda z tych grup została utworzona żeby móc w sposób najbardziej wyczerpujący odzwierciedlić specyfikę funkcjonowania danego segmentu rynku prasowego w zakresie wykorzystywania do użytku osobistego.

Poniżej znajduje się wykaz kwot dla wszystkich tytułów z lat 2007-2010 w podziale na:

 

Repartycja dla tytułów naukowych

Repartycja dla tytułow pozanaukowych

Repartycja dla tytułów pressclipperskich

 

Zaczynając od 2011 r. wykaz i opłaty obejmują wszystkie tytuły ukazujące się w danym roku, niezależnie od kategorii. Podział wynagrodzeń obejmuje liczbę tytułów prasowych wyszczególnionych w rocznikach statystyki GUS i Biblioteki Narodowej.

 

Poniżej znajduje się wykaz kwot brutto i netto (po odjęciu kosztów repartycji Stowarzyszenia) dla wszystkich tytułów z lat 2011-2018.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizacja zbiorowego zarządzania może potrącić jedynie faktycznie poniesione koszty.

 

Wykaz kwot dla tytułów za 2011 r. 

Wykaz kwot dla tytułów za 2012 r.

Wykaz kwot dla tytułów za 2013 r.

Wykaz kwot dla tytułów za 2014 r.

Wykaz kwot dla tytułów za 2015 r.

Wykaz kwot dla tytułów za 2016 r.

Wykaz kwot dla tytułów za 2017 r.

Wykaz kwot dla tytułów za 2018 r.

 

 

Przypominamy, że w wyniku wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (sygn. akt C-37/16) z 18 stycznia 2017 roku, który uznał, że opłaty reprograficzne nie są wynagrodzeniem za usługi, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 czerwca 2017 roku (sygn. akt I FSK 178/13) dla SAWP-u orzekł, że opłaty reprograficzne nie stanowią wynagrodzeń za usługi. Orzeczenie to jest korzystne również dla Stowarzyszenia, jak też dla Wydawców.

W związku z tym zmienił się obieg dokumentów i sposób rozliczenia. Obecnie to Stowarzyszenie, jest wystawcą wszystkich dokumentów, na podstawie których rozliczane są opłaty reprograficzne. Należny VAT  doliczany jest wyłącznie do kosztów, jakie są związane z inkasem i repartycją.

W celu prawidłowego wystawienia dokumentacji rozliczeniowej konieczna jest aktualizacja danych teleadresowych Wydawcy, w tym celu prosimy o wypełnienie i przesłanie do Stowarzyszenia poniżej zamieszczonej Karty Informacyjnej Wydawcy.

Uprawnieni Wydawcy będą informowani o opłacie odrębną korespondencją, do której również załączony będzie wzór Karty informacyjnej Wydawcy.

  

Karta Informacyjna Wydawcy - Opłaty za 2018 rok

W przypadku nie odnalezienia wydawanego przez Wydawnictwo tytułu w wykazie, prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem, gdyż oznacza to, że istnieją wątpliwości co do wydawcy danego tytułu, wynikające z niejednoznacznego określenia przez Bibliotekę Narodową lub brak adresu etc.